DIŞKI KOKUSU
nefese ve ağıza dışkı kokusu gelirse                  
Ağızda dışkı kokusunun özellikleri
.Daima ayni kokudur

.Ağız kapalı iken de hissedilir

.Ağız kokularının önemli bir kısmı yemekten sonra kaybolduğu halde bu koku yemekten sonra da bulunur.


Nefes kokusu ve Ağız kokusu nedir ?ağız kokusu kitabı
     Doğru düğmeye basınca her hastalık iyileşir. nefes kokusunun tedavsinde doğru düğmeyi bulmak için kanda çözünen gazların neler olduğunu bilmek gerekir. Bu sebeple nefes testi yapmak hangi gazın kokuyor olduğunu bilmek faydalı olur. Daha sonra ilgili doktor teşhis ve tedavisini yürütecektir. Nefes kokusu hakkında daha fazlası için bu kitaba göz atılabilir.

Dr. Murat Aydın

Kimdir?
Eposta gönder.
Nefes kokusu testi
Nefes kokusu
Ağız neden kokar?
Murat Aydin
BAĞIRSAKTA DIŞKI KOKUSUNU VEREN HANGİ GAZLARDIR
Sağlıklı gönüllülerin dışkılarında 297 farklı gaz bulunduğu tespit edilmiştir. Bunlardan 45 tanesi alkol, 56 tane siklik benzen gazlarıdır. Azotlu olanlar (furan, piridin, pirol ve indol) yanında fenol,  pirol, indol ve metillenmiş indol her bireyin bağırsağında ortak gazdır. (Garner CE, 2007). Azotlu bileşiklerden methylpyrazine, pyridine, pyrol isimli kokulu maddeler içilen kahvede bulunur, veya methionin isimli amino asitten Clostridium’lar tarafından oluşturulur.

Dışkıda en sık rastlanan gaz , kısa zincirli yağ asitleridir. İkinci sırada sindirilemeyen karbonhidratlardan arta kalan dallı yağ asitleridir. Yağ asitleri metillenebilir. Bu durumda daha keskin bir koku meydana çıkar.

Organik gazların içerisinde en sık rastlanan acetone ve 2-butanone 'dur, karbonhidrat metabolizmasından arta kalır. Diğer organik gazlardan başlıcaları. Methylphenol, Pentanoic acid, Indole, Methylfuran, Dimethyldisulfide, Carbon disulfide, Butanoic acid, Benzaldehyde, Ethanoic acid, Methyl hepten, Pentanone, Butanone, Butanedione, Acetaldehyde, Acetone, Heptanone, Propanal, Hexanal, Methylbutanal, Butanal, Ethanol, Methylbutanal, Propanoic acid.

Bağırsak gazları içinde rastlanan dimethoxybenzene yiyeceklerimizdeki katkı maddesidir, kozmetiklerde ve sabunlarda da bulunur. Dışkıya buradan gelir. Dışkıdaki kloroform ve klorlanmış metanlardaki klorun içme suyundan geldiği düşünülmektedir.

NEFESTE DIŞKI KOKUSU
        Dışkı kokusunun nefese geçmesi iki mekanizma ile olur.
        Dışkı kokusunu oluşturan, yukarıda anlatılan gazlar, kolondan emilerek karaciğere ulaşırlar. Burada bağlanarak atılabilir moleküllere dönüşür. Örneğin metillenir, karboksillenir, hidroksillenir vs. Eğer miktarı fazla ise bağlanamaz ve dolaşıma geçerek çözünürler. Akciğer tarafından yakalanarak nefes gönderilirler. Bu gazların bir kısmı doğrudan kolondan mezenter venleri ile kana geçer. Yine akciğer ile nefese atılırlar. Bu Tip4 ağız kokusu grubuna girer. Tip 4 ağız kokusu gibi teşhis ve tedavi edilir.
        Bir başka mekanizma ise kolon ve bağırsak lümen boşluğunda biriken gazların yükselerek gastroözefajiyal kapaktan yemek borusuna ve ağıza yükselmeleridir. Bu durum Tip 3 ağız kokusu sınıfına girer ve tedavi edilir.
         Nefeste dışkı kokusu bulunan yaşları 5-16 arasında olan 162 çocuğun önce dışkı örnekleri üç gün boyunca arka arkaya toplanmış toplam 62 çocukta parazit bulunduğu görülmüştür. (Ermis B, 2002)
         Ağız kokusu olan 53 ve olmayan 55 çocuktan midesinde klinik yakınması olan ve dışkısında H pylori antijeni bulunan 11 tanesi H pylori tedavisi almış 9 tanesinin ağız kokusu iyileşmiştir. (Yilmaz AE, 2012)
         Dimetilsülfit, metil sülfit ve hidrojen sülfit ağız kokusu gazlarıdır ve bağırsakta da bulunur (Woodworth CNH, 2013), ağız kokusuna dışkı kokusu intibası verebilir  Aslında bireyde Tip 1 ağız kokusu vardır, ama dışkı gibi kokmaktadır. Böyle vakalar Tip 1 ağız kokusu olarak sınıflanır, teşhis ve tedavi edilir.

                                


Kaynak:
    Garner CE, Smith S, Costello BL, White P, Spencer R, Probert CSJ, Ratcliffe NM. Volatile organic compounds from feces and their potential for diagnosis of gastrointestinal
disease. FASEB J., 2007; 21:1675-1688
    Ermis B, Aslan T, Beder L, Unalac M. A Randomized Placebo-Controlled Trial of Mebendazole for Halitosis. Arch Pediatr Adolesc Med. 2002;156:995-998
    Woodworth CNH. Dimethylsulphidemia: the significance of dimethyl sulphide in extra-oral, blood borne halitosis. British Dental Journal, 2013; 214: E20.
    Yilmaz AE, Bilici M, Tonbul A, Karabel M, Dogan G, Tas T. Paediatric Halitosis and Helicobacter pylori Infection. Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan 2012, Vol. 22 (1): 27-30
    Suarez F, Furne J, Springfield J, Levitt M. Production and elimination of sulfur-containing gases in the rat colon. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol, 1998; 274:G727-G733.
    Tomlin J, Lowis C, Read NW. Investigation of normal flatus production in healthy
volunteers . Gut, 1991,32,665-669.
Buradaki  bilgiler destek sağlamak içindir. Muayene, tanı ve teşhis yerine geçmez. Bu site  hekimler içindir. siteden alıntı yaparsanız kaynak belirtmeyi unutmayınız